ŞİİRLERİMİZ

          Y Ö R Ü K K I Z I
Taksisi eşektir, rotası yayla,
Yününü atıyor elinde yayla 
Yayığı elinde kalmış bak öyle 
Seyreder geleni bak Yörük Kızı 

Huri melek misin? Ay gibi yüzün, 
Koyun kırpıyor bak Yörük Kızı
Sevenin kalbine iniyor nazın, 
Cezb eder insanı bak Yörük Kızı

 
Saçları omzuna değmiş gidiyor 
Toros dağlarında bak Yörük Kızı
O dağlar, tepeler vatanım diyor
Heybe omzunda bak Yörük Kızı

Dere kenarında çamaşır yıkar,
Elleri hünerli bak Yörük Kızı
Dağda sevdalanır kalpleri yakar,
Yine sevdalandı bak Yörük Kızı

Ocağını yakmış yemeğin yapar,
Cilveli duruşu canları yakar,
Up uzun saçına tokalar takar
Sofrasını kurar bak Yörük Kızı
Oğlaklar kuzular zıplaşıyorlar,
Evine yakacak odun taşırlar
Hayvanlarıyla şakalaşırlar,
Sırtında odunu bak Yörük Kızı

Peynirli böreğin sacdan indirir
Tere yağlı börek bak ne güzel yenir
Böyle bir güzele acep ne denir?
Ayranın yapıyor bak Yörük Kızı 

Elinde miliyle kazagın örer,
Karabaş tehlike olunca ürer, 
Yufkanın içine peynirin dürer 
Karnını doyurur bak Yörük Kızı
Sütünü sağıyor koyun, keçiden 
Yayla benim diyor, bak Yörük Kızı Yoğurdunu mayalamış geceden 
Kaymağı bol diyor bak Yörük KızıYaylada sevdanın tadı başkadır,
Sevdiği eline kavalı alır,
Aşkı uğruna canını verir,
Aşkına hayranım bak Yörük Kızı

Sağar ineğini sürer Tana’ sın,
Büyüler insanı senin o sesin
Hüri melekmisin? Acep sen nesin?
Fethetti dağları bak Yörük Kızı

Herkes sana hayran kaldı baksana
Bir bardak ayranım sakın yok deme
Geleceğim yine gelecek sene
Mesut ol dünyada sen Yörük Kızı

Kirmana bağlamış koyun yününü
Durmaz eğiriyor bak Yörük Kızı
Ben de çok severim onun huyunu
Örüyor çorabın bak Yörük Kızı

Anamas’ lı bir sevda ki bitmiyor
Yörük Kızı hayalimden gitmiyor
Anamas Yayla’ sı sana yetmiyor
Dağlar senin olsun Ey Yörük Kızı
 

            KAYI BOYUM

 

Gerekirse can verilecekti

Can verdiler.

Toprağa karılıp vatan oldular

Savcı Bey’lerhaykırdı toprağınkara bağrından

Bu Söğüt bizim

Bu Bilecik bizim

Bu vatan bizim

Söğüt toprağı taze

Söğüt toprağı dinç

Bir gecede ulu bir çınar çıkardı bağrından

Çınarın dalları gür

Büyüdükçe büyüyor

Uzadıkça uzuyor

Sarıyor, kucaklıyor her bir yanı

Bugün Karacahisar

Yarın Bilecik

Aha İnegöl

İşte Yenişehir

Yetmez!

İznik helal sana

Bursa kollarını açmış seni bekliyor

Uzat dallarını eyy ulu çınar

Selam sana Edirne

Hazır ol Konstantiniyye

Seni İstanbul yapacağız

Yemin ettik!

Resulallah’ın sözlerine layık olmak

Sana yakışır

Ey güzel kumandan

Ey Ertuğrul’un evladı

Selam sana,

Selam sana Kayı Boyum
        YÖRÜK KIZI
Kıl çadırda keçelerle büyürsün
Salınarak yaylalarda yürürsün
Saçlarını sırma ile örürsün

Yörük kızı tak bakırı koluna

Hadi gidem çık yaylanın yoluna

Akşam sürülere karşı çıkarsın

Gocadaştan gölyerine bakarsın

Saçlarına sarı çiğdem takarsın

 

Yörük kızı tak bakırı koluna

Hadi gidem çık yaylanın yoluna

 

İlmek ilmek halı kilim dokursun

Başını boğdurup hep maniler okursun

Burcu burcu kekik sümbül kokarsın

tak bakırı koluna Yörük kızı  
Hadi gidem çık yaylanın yoluna

      SÖYLERİM

Nerde yayla görsem

Çadır kurar obalarım beylerim

Eğer yörük! Ecdadına layık nesil olmazsan

İnan seni Ertuğrul’a söylerim

 

Yörükler konmaz ise, öksüz kalır yaylalar

Yörüklerin olmadığı yaylaları neylerim

Eğer yörük! Ecdadına layık nesil olmazsan

İnan seni Ertuğrul’a söylerim

 

Kayı’dır, Kınık’tır, Avşar benim boylarım

Karakeçilidir, Honamlıdır, Tekelidir soylarım

Oğuz’dur, Kayıhan’dır, Ertuğrul’dur beylerim

Eğer yörük! Ecdadına layık nesil olmazsan
İnan seni, inan seni Ertuğrul’a söylerim.

              DESTANLAR
Türkistan’dan Horasan’a yürürsün

Altaylarda Oğuz Han’ı

Isıkgölde Kayı Han’ı görürsün.

Horasan’dan Anadolu’ya yürürsün

Gazne’de Çağrı Bey’i, Tuğrul’u

Malazgirt’te Alparslan’ı görürsün

Söğüt’te Ertuğrul’u, Domaniç’te Hayme anayı

Bilecik’te Osman’ı görürsün.

Denizlere at süren, karada yelken açan,

İstanbul’da Fatih’i görürüsün.

Viyana’da Kanuni’yi,

Çaldıran’da Yavuz’u,

Dumlupınar’da Mustafa Kemal’i görürsün.

Eyy! Türk’ün evladı ayağa kalk

Kahraman ecdadına,

OYUNLARIM, TÜRKÜLERİM, TÖRELERİM

Ben dans etmesini bilmem arkadaş

Ben Türküm toy toylarım

Türk gibi Seymen olur oynarım

Benim dans yerim er meydanıdır

Yiğitlerle güreşir,

Düşmanla savaşırım

Kadınlarım, kızlarım ebem gibi vala bağlar

Ben dedem gibi börg takarım

Pop söylemem,

Caz dinlemem,

Saksofon bilmem

Ben destanlarla yoğrulur

Türkülerde can bulurum arkadaş

Destanlarım kahramanlıktır

Türkülerim deste deste mertliktir,

Yiğitliktir, Alpliktir

İşte bu Türklüktür arkadaş

Ben Türk gibi yaşar,

Türk gibi ölürüm.

             ÖZLEDİM
Derelerin pırıl pırıl akardı

Saçlarına sarı çiğdem takardı

Kırlarında kekik yavşan kokardı

Kekik kokan yaylalarını özledim

 

Dağlarında mor sümbüller açardı

Korularında üveyikler uçardı

Pınarlardan soğuk sular içerdi

Sekip giden tavşanlarını özledim

 

Gölgesinde kuzularım uyurdu

Dallarında sığırcıklar büyürdü

Köklerinde karıncalar yürürdü

Zümrüt yeşil pinarlarını özledim

 

Kayalarda kekliklerim öterdi

Güzel köyüm gözlerimde tüterdi

Boy boy verip taşlıklarda biterdi

Pürçü pürçü ardıçlarını özledim.
      
        
İSTERİM

Oğuzhan gibi doğmak
Kayıhan gibi yaşamak
Alparslan gibi savaşmak
Ertuğrulgazi gibi yürümek
Osman bey gibi dik durmak
Fatih gibi gürlemek
Kanuni gibi düşünmek
Mustafa kemal gibi bilmek
Enver paşa gibi,
TURAN uğrunda ölmek isterim

BAŞKA

Gün  başka doğar Söğüt’te

Gün başka batar

Her dağında bir evliya

Her ağacın gölgesinde

Bir başka yiğit yatar

Sen öldüm diye tasalanma yiğidim

Ben buradayım, soyun burada

Hani sen diyordun ya!

Yürü oğul, sen yürü ki

Mezarımda kemiklerim dinlesin

Sen rahat uyu yiğidim

Biz bu yolda dik yürüyoruz

Yorulmadık,dinmedik dinmeyeceğiz

Kimimiz Al Kırmızıda ay yıldız

Kimimiz Mavi Kırmızıda Kayı

Kimimiz Yeşil Kırmızıda üç hilal

Kimimiz Mavi atlasta çift başlı kartal

Her birimiz bayrak bayrak göklerde

Burçlara kök salmışız tarihler boyu

Biz bu burçlardan hiç inmedik

Yemin olsun inmeyeceğiz.

BİLİRMİSİN
Sen çınarın dallarını bilir misin?
Hani Harzem’den, Ahlat’tan çıkar da
Kıvrım kıvrım iner ya
Sen Söğüdün yollarını bilir misin?Kulacahisar, Karacahisar

Bilmem ki niye susar

Sordun mu ki derdi nedir

Ertuğrul’u sordun mu hiç

Nerde yatar bilir misin?

 

İkizce’de durdun mu hiç

Obaları kurdun mu hiç

İnegöl’e vardın mı hiç

Turgut Alp’i sordun mu hiç

Nerde yatar bilir misin?

 

Çadırları göç ettin de

Yarhisar’da kaldın mı hiç

Hamzabey’den hep geçtin de

Bayhoca’yı sordun mu hiç

Nerde yatar bilir misin?

 

Karayağız Alpler yaman

Aykut Alp’le yiğit Rahman

Akçakoca’yla Abdurrahman

Nerde yatar bilir misin?


BİZ GELDİK

Biz dağları yardık geldik

Kıtaları kardık geldik

Düşmanları kırdık geldik

Anadolu’yu vatan bildik

 

Sürüleri sürdük geldik

Ülkeleri sorduk geldik

Yaraları sardık geldik

Anadolu’yu vatan bildik

 

Obaları dardık geldik

Çadırları dürdük geldik

Hilalleri gördük geldik

Anadolu’yu vatan bildik

                               

Sevgi ağını ördük geldik

Gönlümüzü verdik geldik

Biliyordu Ertuğrulgazi Han 
Bildi Osman Bey
Arkasından nesilleri gelecekti Çığ gibi!
Onlara yurt gerekti
Onlara toprak gerektiToprak!
Bu toprak vatan olmalıydı
Kanlarıyla yoğurdular toprağı
Vatan yaptılar.
Biliyordu Gündüz Bey

Karakeçili Yörüklerinde  yaygın olarak söylenen 
Yörük  türkülerinden bir örnek
Aşağıdan algım salgım bir savaş görünür.
Gecesi Ruşen güdüzü hayal meyal görünür.
Korkarım yoldaşıma bir iş görünür.
Er yollarına  canını kurban eden albim benim.  
Gelin komşular ben can ciğerim aldırdım
İki ellerim bütün al kanlar içine daldırdım.   
Canlar dayanmaz saltı kendi  elimle saldırdım.
Ilgıt ılgıt kanlarla mezara giren benim.,
Yörük yarimin mezarını yeşil çimen bürüdü
Gözyaş ile  kır atımız çılbırcığını sürüdü
Hep oba  halkı güzlasına  kalktı yürüdü
Obası yurt yerinde kurulu kalan serdar benim.
Bu savaş Ertuğrul Gaziden kaldı bize eser 
Osman Gazi çok düşmanların başını keser
Böyle ölüm her kavme olmaz müyesser
Yerim tutarmı bilmemyadigarim oğlum benim


Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: nafiyarar( nafiyararhotmail.cm ), 28.02.2009, 00:52 (UTC):
bende balıkesir gömeç karaağaç köyündenim bizim köyün yaşlılarıda bizim karakeçili boyundan olduğumuzu söylüyorlar ayrıca bizim burda kızıklı diye bir köyümüz daha var onlarda kara keçiliboyundan ayrıca kızılkeçili köyümüz var onlarda kayıdan bu köyler hiç bahsedilmiyor

Yorumu gönderen: Gamze Yıldız( ), 16.02.2009, 14:36 (UTC):
Özellikler çok iyi anlatılmış... Tamamen doğru! Tam bir karakeçili yörük kızıyım, bütün özellikleri taşıyorum çok şükür..! Ben Eskişehir'liyim ama ne yazikki İzmir' de yaşıyorum! Vatanımın her yeri çok güzel, özel ve değerli ama yine de insanın memleketi gibisi yok işte... Çok özlüyorum köyümü! Site harika olmuş sürekli takip ediyorum. Bilgiler bana çok şey katıyor. ALLAH razı olsun

Yorumu gönderen: şükrü( dev_genc2005hotmail.com ), 19.01.2009, 10:02 (UTC):
selam çok güüzel bi site yapmışınız elinize sağlık benim dedelerim aydın sökeden kırşehire yerleşerek şimdiki akpınar ilçesini kuran yörük aylesi bende ilgimi çektii sitenize girdim bundan sonra devamlı bakarım elinize sağlık

Yorumu gönderen: emre ( dsfrfrrgre ), 23.12.2008, 13:07 (UTC):
çok güzel olmuşBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:
ERTUGRULGAZİ KÜLTÜR SOSYAL VE YARDIMLAŞMA DERNEGİ
 
Bu websitesinin sahibi "Top liste" ekstrasını daha aktive etmemiş!
Facebook beğen
 
Reklam
 
ESKİŞEHİEDEN HABER
 
href="http://yurthaber.mynet.com/kategori/eskisehir-haberleri" title="Tüm Eskişehir Haberleri" target="_blank">
GENEL KÜLTÜR MAGAZİN
 
www.dostyurdu.com

 

 
www.konyakent.net

www.konyakent.net
www.dostyurdu.com
 
 

     
     
      
      
      


 
Bugün 152874 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=